1 
تکنيک های آرام شدن در 5 دقيقه 1393/04/11 08:35:18 ق.ظ
چاي روي شلوار تازه‌تان ريخته و آن را کثيف کرده، جلسه 5 دقيقه ديگر شروع مي‌شود و شما هنوز تايپ گزارشتان را تمام نکرده‌ايد؟ الان بهترين زمان براي اين اس...
نکاتی درباره چای کهنه و تازه 1392/05/17 10:24:45 ق.ظ
چاي تازه حس خستگي را از تن خارج مي کند، به طوري که چاي کهنه خستگي را افزايش مي دهد. چاي کهنه موجب افزايش خستگي مي شود و چايي که بيشتر از 10 دقيقه دم ب...
راه هاي طبيعي خوش بو کردن موها 1392/04/29 07:07:34 ق.ظ
به طور معمول مو بوي خاص خود را دارد و در صورت شسته نشدن به مدت چندين روز، بوي چربي پيدا مي کند. به نقل از سايت «هلث نيوز»، يکي از بهترين روش ها شست و ...
اطلاعاتي درباره دَم کرده هاي گياهي*** 1392/01/24 09:56:02 ق.ظ
چه قدر اهل نوشيدني‌ هستيد؟ آب و آبميوه را مي‌ پسنديد يا از دم ‌کرده‌ هاي گياهي لذت مي ‌بريد؟ مصاحبه ي زير با دکتر صالحي سورمقي، استاد دانشکده داروسازي...
اطلاعاتي درباره دَم کرده هاي گياهي 1391/09/14 08:51:04 ق.ظ
چه قدر اهل نوشيدني‌ هستيد؟ آب و آبميوه را مي‌ پسنديد يا از دم ‌کرده‌ هاي گياهي لذت مي ‌بريد؟ مصاحبه ي زير با دکتر صالحي سورمقي، استاد دانشکده داروسازي...
1